Openingsuren en sluitingsdagen

Openingsuren

 • Voorschoolse opvang: van 7u tot begin schooltijd (slechts beperkt mogelijk)
 • Naschoolse opvang vanaf einde schooltijd tot 19u15.
 • Schoolvrije dagen en vakantiedagen van 7u tot 19u15

Sluitingsdagen 2023

Jaarlijks sluiten we een drietal weken tijdens de zomervakantie en een week tussen kerst en nieuw. Daarnaast zijn er nog enkele bijkomende sluitingsdagen. U wordt ten laatste in december 2023 op de hoogte gebracht van de sluitingsdagen in 2024.

In 2023 zijn we op volgende dagen gesloten:

 • maandag 2 januari (vervanging feestdag nieuwjaarsdag)
 • maandag 10 april (paasmaandag)
 • maandag 1 mei (dag van de arbeid
 • donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 19 mei (brugdag)
 • maandag 29 mei (pinkstermaandag)
 • maandag 17 juli t.e.m. vrijdag 4 augustus (collectieve sluiting)
 • maandag 14 augustus (brugdag)
 • dinsdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • woensdag 1 november (Allerheiligen)
 • vrijdag 22 december (vervanging feestdag wapenstilstand)
 • maandag 25 december t.e.m. zondag 31 december (collectieve sluiting)

Op alle andere dagen, met uitzondering van zaterdagen en zondagen, is ’t Flieflotterke open.

Comments are closed.