Privacyverklaring

vzw ‘t Flieflotterke, met maatschappelijke zetel te Kasteelstraat 88, 8700 Tielt heeft verschillende persoonsgegevens van het gezin en het kind nodig voor haar opvangactiviteiten.

 

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden gebruikt voor:

  • de klantenadministratie;
  • de facturatie;
  • de naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang;
  • de ontwikkeling van een beleid;
  • de naleving van de subsidievoorwaarden;

Rechtsgrond

We verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en de uitvoeringsbesluiten hiervan. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben.

 

Recht van het gezin

  • Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.
  • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.

 

Bewaarperiode

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

 

Vertrouwelijkheid

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016. Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

 

Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan Kind en Gezin, Zorginspectie, verzekeringsinstanties, financiële instanties ikv domiciliëringsopdrachten, gerechtsdeurwaarder ikv wanbetaling.

 

Verwerkingsregister

In ons verwerkingsregister vind je meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens verwerken. Ook de wettelijke en andere grondslagen en de bewaartermijnen vind je daar.

(Versie 1 van 10 september 2018)

Comments are closed.