Vrije plaatsen

Naschoolse opvang:

 • We hebben nog 1 openstaande plaats voor instappers tijdens schooljaar 2018 – 2019 (geboortejaar 2016)
 • We hebben nog 2 openstaande plaatsen voor instappers tijdens schooljaar 2019-2020 (geboortejaar 2017)
 • Voor kinderen geboren in 2018 hebben we ook vrije plaatsen.
 • Kinderen die naschools naar ‘t Flieflotterke komen, moeten 3 op 5 dagen opvang nodig hebben.
 • Informatie rond naschoolse opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen kan steeds vrijblijvend gevraagd worden aan de coördinator.

Woensdagnamiddagopvang:

 • Mogelijkheid tot opvang op de woensdagnamiddag wordt op vraag bekeken.
 • Om organisatorische redenen worden er geen woensdagkinderen van H. Familie opgevangen, behalve als zij naar de opvang gebracht worden.
 • Kinderen die op woensdagnamiddag naar ‘t Flieflotterke komen, kunnen na de inschrijving van naschoolse kinderen ook inschrijven voor vakantiedagen.
 • Informatie rond woensdagnamiddagopvang kan steeds vrijblijvend gevraagd worden aan de coördinator.

Vakantieopvang:

 • Er is steeds mogelijkheid om uw kind in te schrijven voor de vakantieopvang. Er wordt voor vakantiedagen wel steeds voorrang gegeven aan kinderen die naschools en op woensdagnamiddag komen. Vakantiekinderen kunnen dus enkel inschrijven voor de resterende vakantiedagen die nog niet volzet zijn.
 • Informatie rond vakantieopvang kan steeds vrijblijvend gevraagd worden aan de coördinator.

Comments are closed.