Vrije plaatsen

Naschoolse opvang:

 • We hebben nog enkele openstaande plaatsjes voor instappers tijdens schooljaar 2020-2021 (geboortejaar 2018)
 • Voor kinderen geboren in 2019 en 2020 hebben we ook vrije plaatsen.
 • Kinderen die naschools naar ‘t Flieflotterke komen, moeten 3 op 5 dagen opvang nodig hebben.
 • Er kan steeds vrijblijvend informatie opgevraagd worden voor instappertjes, kleuters en lagereschoolkinderen. Contacteer de coördinator (0493/52 16 23 of coordinator@flieflotterke.be).
 • U kan ook steeds eens vrijblijvend een afspraak maken.

Woensdagnamiddagopvang:

 • Mogelijkheid tot opvang op de woensdagnamiddag wordt op vraag bekeken.
 • Om organisatorische redenen worden er geen woensdagkinderen van H. Familie opgevangen, behalve als zij naar de opvang gebracht worden.
 • Kinderen die op woensdagnamiddag naar ‘t Flieflotterke komen, kunnen na de inschrijving van naschoolse kinderen ook inschrijven voor vakantiedagen.
 • Informatie rond woensdagnamiddagopvang kan steeds vrijblijvend gevraagd worden aan de coördinator.

Vakantieopvang:

 • Er is steeds mogelijkheid om uw kind in te schrijven voor de vakantieopvang. Er wordt voor vakantiedagen wel steeds voorrang gegeven aan kinderen die naschools en op woensdagnamiddag komen. Vakantiekinderen kunnen dus enkel inschrijven voor de resterende vakantiedagen die nog niet volzet zijn.
 • Informatie rond vakantieopvang kan steeds vrijblijvend gevraagd worden aan de coördinator.

Comments are closed.