Vrije plaatsen

Vrije plaatsen

Naschoolse opvang:

 • We hebben nog enkele openstaande plaatsjes voor instappers tijdens schooljaar 2023-2024 (geboortejaar 2021)
 • Er kan steeds vrijblijvend informatie opgevraagd worden voor instappertjes, kleuters en lagereschoolkinderen. Contacteer de coördinator (0493/52 16 23 of coordinator@flieflotterke.be).
 • Kinderen die naschools naar ‘t Flieflotterke komen, moeten 3 op 5 dagen opvang nodig hebben.
 • U kan ook steeds eens vrijblijvend een afspraak maken.

Woensdagnamiddagopvang:

 • Mogelijkheid tot opvang op de woensdagnamiddagen op schooldagen wordt op vraag bekeken.
 • Om organisatorische redenen worden er geen nieuwe woensdagkinderen van H. Familie opgevangen.
 • Kinderen die op woensdagnamiddag naar ‘t Flieflotterke komen, kunnen na de inschrijving van naschoolse kinderen ook inschrijven voor vakantiedagen.
 • Informatie rond woensdagnamiddagopvang kan steeds vrijblijvend gevraagd worden aan de coördinator.

Vakantieopvang:

 • Er is steeds mogelijkheid om uw kind in te schrijven voor de vakantieopvang. Er wordt voor vakantiedagen wel steeds voorrang gegeven aan kinderen die naschools en op woensdagnamiddag komen.
  Vakantiekinderen kunnen dus enkel inschrijven voor de resterende vakantiedagen.
 • Informatie rond vakantieopvang kan steeds vrijblijvend gevraagd worden aan de coördinator.

Wenst u meer informatie?

Klik en vul het vragenlijstje in

 

Bent u op zoek naar opvang? Wenst u vrijblijvende informatie over onze werking? Wenst u een afspraak te maken om uw kind in te schrijven? Vul dan hier het vragenlijstje in.

We kijken er alvast naar uit om jullie gezin te ontmoeten!

Comments are closed.