Troeven

Waarom kies jij voor ‘t Flieflotterke?

Ouders kunnen zich afvragen waarom ze zouden kiezen voor ‘t Flieflotterke. Want natuurlijk is er ook opvang op school.
Wel, het is zo dat we zoveel meer te bieden hebben dan enkel die ‘bewaking’ na schooltijd.

Ouders kiezen voor opvang in ‘t Flieflotterke,

  • omdat ‘t Flieflotterke kleinschalig is en er in kleine en leeftijdsgebonden groepjes wordt gewerkt.
  • omdat we inzetten op een familiale en warme sfeer, waar kinderen kunnen ‘thuiskomen’ na school.
  • omdat onze medewerkers aan de kwaliteitsvereisten (opleiding) voldoen opgelegd door Kind en Gezin en onze medewerkers de nodige capaciteiten hebben om pedagogisch te handelen.
  • omdat kinderen in ‘t Flieflotterke kunnen groeien door samen te spelen en om te leren omgaan met kinderen buiten hun eigen kring. Kinderen zijn niet altijd meer gewend om echt met elkaar te spelen. In ‘t Flieflotterke is daar wél alle ruimte voor. Hier spelen kinderen eens met andere kinderen dan binnen hun eigen kring. Hierdoor worden heel wat sociale vaardigheden geprikkeld. Nergens wordt die sociale ontwikkeling zó sterk ondersteund als in een buitenschoolse kinderopvang.
  • omdat we een gevarieerd en zo gezond mogelijk 4-uurtje voorzien.
  • omdat kinderen op woensdagen, snipperdagen en vakantiedagen een warme maaltijd kunnen eten.
  • omdat we kinderen brengen en halen van en naar buitenschoolse activiteiten.
  • omdat we inzetten op een intensieve huistaakbegeleiding.
  • omdat we openstaan voor opmerkingen en suggesties.
  • enzovoort

Comments are closed.