Corona-maatregelen

We willen ook nog eens de geldende corona-maatregelen bij breng- en haalmomenten herhalen voor de herfstvakantie.

 • Ouders dragen verplicht een mondmasker bij brengen of afhalen van uw kind.
 • Je komt liefst alleen brengen/afhalen, andere gezinsleden wachten buiten.
  Jongere broertjes/zusjes die vb eerst van het kinderdagverblijf werden afgehaald hoef je natuurlijk niet alleen in de auto achter te laten.
 • Respecteer de afstandsregels en de looprichting.
  We vragen om via het pad naar de voordeur te komen. Terug vertrekken doe je langs het raam van de benedenruimte richting de Schependom straat.
  Volg de juiste richting, ook als uw wagen op de Keidamstraat geparkeerd staat, het pad is niet breed genoeg om elkaar op een veilige manier te kruisen. Er staan markeringen op de grond.
 • Vertrek tijdig naar ’t Flieflotterke als je bijvoorbeeld op een bepaald moment op je werk moet aanwezig zijn.
  We kunnen slechts 1 ouder per keer tot aan het Tjeksysteem laten komen. Het is onmogelijk om binnen in het halletje met meerdere ouders op een veilige manier de kinderen op te wachten. Mogelijks moet je dus op ‘spitsmomenten’ eventjes aanschuiven vooraleer je naar binnen kan.
 • We vragen ook om handen te wassen voor- en na het brengen en halen van je kinderen. Er staat ook alcoholgel aan het Tjek-systeem.
 • Oudere kinderen kunnen eventueel zelf naar binnen komen en zichzelf in-Tjekken.
 • We vragen aan ouders om nog niet door te lopen tot in de speelruimtes, dit om het brengen en afhalen vlot te laten verlopen. U komt dus niet verder dan het Tjeksysteem.
  We vragen soms ouders van instappertjes om wel eens door te lopen. Of ouders die iets moeten melden kunnen we ook vragen om eventjes door te lopen tot in de leefruimte.
 • Daarnaast willen we benadrukken dat zieke kinderen niet thuishoren in de opvang.
  Bij vragen of onzekerheden rond een hoestje of een loopneus, contacteer Adeline op 0493/52.16.23, dan bekijken we samen of je kind mag komen.
  Geef nooit paracetamol of andere koortswerende middelen voordat je je kind brengt, zonder vooraf af te toetsen bij de coördinator of uw kind naar de opvang kan/mag komen.

Wij zorgen daarnaast dat alle opgelegde hygiënische maatregen nageleefd worden.

Vanaf juli 2021 dragen de medewerkers geen mondmasker meer bij de kinderen. Dat moet niet meer van Kind en Gezin. Onze medewerkers zijn reeds gevaccineerd. In contacten met collega’s en ouders dragen de medewerkers wél nog een mondmasker. We wassen ook veelvuldig handen, ontsmetten de oppervlakten, …

Wat als je iets moet melden of vragen aan de begeleider:

We merken dat het tot nu soms wat stroef liep als er iets moest gezegd worden aan de begeleider.

 • Er werd een deurbelknop bij Tjeksysteem bevestigd, waarop je kan duwen om de begeleidster te ‘roepen’. Soms vragen we om door te lopen tot in de leefruimte, zodat de volgende ouder zijn kind al kan brengen of halen.
 • Meldingen tussendoor mogen ook steeds gemaild worden naar Tom (vzw.opvangbegeleiding@flieflotterke.be), deze mails worden heel regelmatig bekeken en de nodige info wordt doorgegeven aan het team.
 • Er kan tijdens de opvanguren ook rechtstreeks naar de opvang getelefoneerd worden op nr. 051/40.15.17.

Comments are closed.